Nosidła ergonomiczne dla dzieci
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Voucher Bliskości

 

§1 Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z voucherów bliskości  zakupionych za pośrednictwem strony internetowej www.przytobie.com oraz w sklepie stacjonarnym.

§2 Definicje

 1. Voucher Bliskości  - sprzedawany za pośrednictwem sklepu www.przytobie.com , uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 2. Nabywca - osoba fizyczna dokonująca zakupu Vouchera Bliskości.
 3. Posiadacz - osoba realizująca Voucher Bliskości.
 4. Sklep Internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Vouchery prezentowe, działająca w domenie www.przytobie.com
 5. Sklep stacjonarny  - Przy Tobie ul. Małe Garbary 2, 61-756 Poznań
 6. Wydawca Vouchera – oznacza Przy Tobie Karolina Dominiak-Piskorska, Marta Czajka s.c., ul. Małe Garbary 2, 61-756 Poznań, NIP: 9721290599
 7. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Vouchera Bliskości.

§3 Warunki ogólne

 1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie internetowym Vouchery Bliskości  o dowolnej wartości pln. Za każdy Voucher Bliskości Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Vouchera Bliskości.
 2. Wartość Voucherów Bliskości oraz jego wzór opublikowane jest na stronie internetowej www.przytobie.com 
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera Bliskości.
 4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera Bliskości i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Vouchera Bliskości za towary nabywane przez Posiadacza.
 5. Vouchera Bliskości może być wykorzystany do nabycia towarów w Sklepie internetowym oraz sklepie stacjonarnym.
 6. Vouchera Bliskości nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
 7. Okres ważności Voucher Bliskości wynosi 1 rok od dnia jego sprzedaży. Niewykorzystanie Vouchera Bliskości w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Vouchera Bliskości i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Zasady i tryb nabywania Vouchera Bliskości za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.przytobie.com.

§ 4 Realizacja Voucher Bliskości

Posiadacz Vouchera Bliskości ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

 1. Voucher Bliskości stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie Internetowym lub sklepie stacjionarnym.
 2. Posiadacz Vouchera Bliskości może wykorzystać kwotę wskazaną na Voucher Bliskości na towary dostępne w ofercie w Sklepie internetowym www.przytobie.com lub sklepie stacjonarnym.
 3. Voucher Bliskości jest aktywny od dnia zakupu, w celu realizacji zakupów za pośrednictwem strony internetowej należy skontaktować się w celu wygenerowania indywidualnego kodu.
 4. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Vouchera Bliskości, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.
 5. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Vouchera Bliskości, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 6. Voucher posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Vouchera Bliskości nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Vouchera Bliskości, nie można nim dokonywać płatności.
 7. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Vouchera Bliskości przez Nabywcę lub Posiadacza. 
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Vouchera Bliskości, które nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności ( brak kompletnych danych). W takim przypadku Vouchera Bliskości uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Vouchera Bliskości zastępczego.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu BVouchera Bliskości będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.przytobie.com.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Vouchera Bliskości.
 2. Zakup Vouchera Bliskości przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Vouchera Bliskości zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.
 5. W celu realizacji Vouchera Bliskości można się skontaktować z Nami za pośrednictwem:                         
 1.          Adres pocztowy: ul. Małe Garbary 2 61-756 Poznań
 2.              Adres e-mail: kontakt.przytobie@gmail.com
 3.              Telefon: 796114345
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl