Regulamin Portretu Chustowego 26.05.2021

Regulamin oraz oświadczenia - Portret chustowy 26.05.2021r.

 

 1. Sesję zdjęciową organizuje Przy Tobie Karolina Dominiak-Piskorska Marta Czajka s.c. - dalej Organizator. Fotografem wykonującym zdjęcia jest Grzegorz Czajka - dalej Fotograf.
 2. Osoba biorąca udział w sesji - dalej Uczestnik. 
 3. Sesja zdjęciowa jest wykonywana w plenerze w miejscu wyznaczonym przez Organizatora w dniu 26.05.2021r. o godzinie podanej przez Organizatora na stronie ogłoszonego wydarzenia. 
 4. Uczestnik sesji zdjęciowej musi zapisać się na nią przez stronę podaną przez Organizatora [www].
 5. Koszt wzięcia udziału w sesji zdjęciowej to 20zł (słownie: dwadzieścia złotych).
 6. Po sesji zdjęciowej Uczestnik otrzymuje dwa wybrane zdjęcia w formie cyfrowej. Instrukcję wyboru zdjęć przekaże Fotograf oraz będzie dostępna w galerii zdjęciowej.
 7. Zapisując się i opłacając sesję zdjęciową Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora (podaną poniżej). 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku oraz wizerunku mojego dziecka na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych przez Przy Tobie Karolina Dominiak - Piskorska Marta Czajka s.c. oraz fotografa Grzegorza Czajkę.

Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.

Niniejsza zgoda:

 • nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne,
 • dotyczy zdjęć wykonanych podczas Portretu chustowego w dniu 26.05.2021r.

Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

 

Wyrażenie zgody jest równoważne z otrzymaniem rabatu na sesję zdjęciową w wysokości 95%.

W przypadku późniejszego wycofania się z wyrażonej zgody zobowiązuję się do pokrycia kosztów wykonanej sesji zdjęciowej w wysokości 400zł (słownie: czterysta złotych). Przy wycofaniu zgody, opłaceniu kosztów sesji Portretu chustowego, zachowuję wysłane mailem/otrzymane dwa wybrane wcześniej zdjęcia. 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku dla potrzeb działań reklamowo-promocyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych jest Przy Tobie Karolina Dominiak-Piskorska Marta Czajka s.c. os. Wichrowe Wzgórze 34F 61-699 Poznań
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem info@przytobie.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu­ umożliwienia skontaktowania się i przesłania zdjęć na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana/dziecka*danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 6. Przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą:­

7.1 w zakresie adresu e-mail

 • przez cały okres przygotowania oraz prowadzenia działań dotyczących wykonania i przekazania zdjęć, a po jego zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.­

7.2 w zakresie wizerunku 

 • przez cały okres działań promocyjno-reklamowych dotyczących Przy Tobie Karolina Dominiak-Piskorska Marta Czajka s.c. oraz fotografa Grzegorza Czajki, a po ich zakończeniu przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:­

 • w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy podania danych może być utrudniona możliwość przesłania zdjęć,
 • w zakresie wizerunku jest dobrowolne.

__________________________________

      data, imię i nazwisko

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl